Harmonogramy

SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYCIE, PODNIESIENIE KWALIFIKACJI: JOBCOACHING: PORADNICTWO ZAWODOWE: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: WIELOSTRONNA DIAGNOZA KOMPETENCJI I POTRZEB: Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lublinie Harmonogram 15 UP LUBLIN (gr. 1,2,3) Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lubartowie Harmonogram 15 UP LUBARTÓW (gr. 4,5,6)

Harmonogramy

SZKOLENIE ICT: SZKOLENIA ZAWODOWE: JOBCOACHING: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁU UCZESTNIKA POPRZEZ STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI: Harmonogram  grupy 1 w Lublinie (13 Uczestników Projektu) HARMONGRAM 13 UCZESTNIKÓW PROJEKTU LUBLIN  

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: efektywnieiaktywniewswietokrzyskim@vc.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim Oświadczenie… Read More »

Aktualności

06.12.2018r. Przypominam, że można składać wnioski o zwroty kosztów dojazdu. Dokumenty wymagane do wypłaty zwrotów kosztów dojazdu są dostępne w zakładce “Dokumenty do pobrania”. 30.11.2018r. Miło nam poinformować, że rekrutacja do projektu “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” została zakończona. Wszystkim osobom, które  się zakwalifikowały do udziału w projekcie gratulujemy i życzymy powodzenia! 16.10.2018r. Miło… Read More »

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17 zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: koniecznieaktywizujsiespolecznie@vc.edu.pl. Formularz rekrutacyjny Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego… Read More »

Aktualności

Aktualności 05.12.2018: Informujemy, iż kolejne grupy zostały uruchomione w Słupsku. Rekrutacja jest nadal otwarta, wciąż są wolne miejsca. Zapraszamy do udziału w projekcie.   Aktualności 21.11.2018: Informujemy, że grupa z Gdyni zakończyła kurs języka angielskiego. Życzymy powodzenia na egzaminie!   Aktualności 18.10.2018: Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych i testów wiedzy – rekrutacja jest cały czas… Read More »

Aktualności

4.12.2018 r. Beneficjent informuje o dokumentach wymaganych do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. Są to: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o ZKD Oświadczenie o dochodzie Oświadczenie o dochodzie Zaświadczenie od przewoźnika Zaśw. od przewoźnika Powyższe dokumenty można pobrać po kliknięciu w link. 5.11.2018 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie “Włącz się! Program… Read More »

Aktualności

3.12.2018 r. Każdy Uczestnik Projektu “Pełnosprawni” może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Poniżej wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o ZKD Zaświadczenie od przewoźnika Zaświadczenie przewoźnika   5.11.2018 r. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie “Pełnosprawni”! Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej… Read More »

Harmonogramy

1.Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 2 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 3 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 4 2. Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy gr 1 Pośrednictwo pracy gr 2 Pośrednictwo… Read More »

Harmonogramy

1.Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr 1 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr. 2 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr. 3 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr. 4 2. Poradnictwo zawodowe Poradnictwo zawodowe gr 1 Poradnictwo zawodowe gr 2 3.… Read More »